đến để bình luận, cập nhật bản tin.

và tham gia chia sẽ bản tin của bạn đến với cộng đồng

*Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với qui định và chính sách bảo mật của chúng tôi.

VnFirst là truyền thông.

VnFirst là nơi để bạn cập nhật, chia sẽ hoặc bình luận trực tiếp với các bản tin từ giải trí cho đến thể thao và chính trị.

là nước Việt trước tiên.

Nghĩ về Đất nước - Dân tộc, đẩy lùi cái xấu, loại bỏ tiêu cực là trách nhiệm của mọi thế hệ.

Các giá trị của chúng tôi

Chúng tôi là kênh thông tin tự do từ California - USA. Với mục đích xây dựng diễn đàn tự do thông tin đến với người Việt khắp năm châu.

Quan điểm

Thông tin dựa trên tính khách quan, trung thực, đa chiều do người dùng đăng tải nhằm giúp bạn tiếp cận và nhận xét.

Tầm nhìn

Dân Tộc - Nhân Bản - Khai Phóng...là triết lí chúng tôi luôn hướng đến trong việc xây dựng cộng đồng!

Bạn trải nghiệm ra sao

Cập nhật bản tin hàng ngày từ cộng đồng, Đăng bài chia sẽ, Bình luận trực tiếp, Bỏ phiếu lên hoặc xuống.

Hãy đăng ký để chia sẽ với cộng đồng hoặc gửi e-mail.