Đà lạt: Hàng trăm tấn rác ở Bãi rác Cam Ly đổ xuống nhà dân

[img]1565708892100_3890717472.jpg[/img]
[cap]Lở bãi rác Cam Ly, cả trăm tấn rác tràn xuống vườn nhà dân[/cap]

Tại Đà Lạt, truyền thông trong nước vào ngày 13 tháng 8 loan tin thiệt hại do bãi chứa rác Cam Ly vỡ hôm 8 tháng 8 chôn vùi nhiều héc ta đất đai, hoa màu của người dân.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/da-lat-hundreds-of-tons-of-garbage-in-cam-ly-landfill-poured-into-people-s-houses-08132019102933.html?vnf=rss

Please login to comment!
0 Comments Sort by