Ông Trump hoãn áp thuế với một số hàng nhập khẩu từ TQ

Cổ phiếu của Apple tăng vọt ngay sau khi Mỹ tuyên bố hoãn việc áp thuế với một số hàng nhập khẩu từ TQ.

http://www.bbc.com/vietnamese/business-49337218?vnf=rss

Please login to comment!
0 Comments Sort by