Đàn áp biểu tình chống Trung Cộng xâm lược bằng các biện pháp vi hiến.

Như vậy là trong hơn 1 tháng Trung Cộng xâm phạm và quấy nhiễu tại khu bực Bãi Tư Chính, có thể nói nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã kiểm soát được biểu tình.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/cn-pro-cr-08132019125920.html?vnf=rss

Please login to comment!
0 Comments Sort by