Sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất đi về đâu?

[img]1565720630317_4711511133.jpg[/img]
[cap]Sân golf nằm trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.[/cap]

Sau hơn một năm kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) cả về phía Nam và phía Bắc, đảm bảo các yêu cầu đặt ra, trong đó Thủ tướng từng khẳng định “cần đất ở phía nào thì lấy đất phía đó, cần đất sân golf thì lấy đất sân golf”, nhưng, trong 2 cuộc họp gần đây về việc đầu tư các dự án giảm tải cho TSN (9/8) và thu hồi...

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/where-does-the-golf-in-tan-son-nhat-airport-go-08132019130459.html?vnf=rss

Please login to comment!
0 Comments Sort by