Trí thức trẻ và thời cuộc Việt Nam: Họ là ai?

[img]1565722435070_7300831842.jpg[/img]
[cap]Các trí thức trẻ-tù nhân lương tâm (từ trái sang) Nguyễn Văn Hóa, Phan Kim Khánh và Hà Văn Nam.[/cap]

Những ngày vừa qua, dư luận phản bác bài viết về một tài xế chống “BOT bẩn” trên báo chí trong nước với nhan đề “Con đường từ thủ khoa đại học đến trại giam của Hà Văn Nam”. Vấn đề được đặt ra vì sao có khuynh hướng ngày càng nhiều trí thức trẻ ở Việt Nam bị án tù chỉ bởi vì họ muốn góp phần xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn?

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/young-intellectual-and-vietnam-destiny-who-they-are-08132019140722.html?vnf=rss

Please login to comment!
0 Comments Sort by