Tăng giá dịch vụ y tế để phục vụ người có tiền?

Tăng giá dịch vụ y tế để người dân không phải ra nước ngoài khám chữa bệnh, là lời vụ trưởng Vụ Kế Hoạch Tài Chính Bộ Y Tế Nguyễn Nam Liên, được báo trong nước trích dẫn hôm 12/8 vừa qua.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/increasing-health-service-fee-08132019142007.html?vnf=rss

Please login to comment!
0 Comments Sort by