Qui định và Chính sách riêng tư.

Điểm Chính

Chúng tôi (những người làm việc tại VNFIRST) tạo ra software để chạy thông tin, mạng xã hội miễn phí tại vnfirst.com. Chúng tôi rất thích bạn sử dụng nó và giúp chúng tôi phát triển tài liệu này theo hướng hỗ trợ tốt nhất và bảo vệ VNFIRST và cộng đồng.

Vnfirst.com website và dịch vụ được thiết kế để cung cấp cho bạn kiểm soát và sở hữu nhiều hơn kinh nghiệm xã hội của bạn càng tốt và để khuyến khích bạn thể hiện bản thân một cách tự do. Tuy nhiên, bạn chịu trách nhiệm về những gì bạn xuất bản.

Phần mềm và dịch vụ của VNFIRST được sở hữu và điều hành bởi vnfirst.com - California USA.(“vnfirst”, “we” hoặc “chúng tôi”). Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc nâng cấp dịch vụ toàn bộ hoặc một phần. Bạn xác nhận rằng các Điều khoản này sẽ áp dụng cho bất kỳ thay đổi hoặc nâng cấp nào như vậy.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn chấp nhận các Điều khoản này, có nghĩa là bạn đang ký hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý với chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này hoặc nếu bạn vi phạm các Điều khoản này bằng bất kỳ cách nào, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc tài khoản của bạn sẽ bị khóa. Bạn hiểu rằng đôi khi chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này theo quyết định riêng của mình. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ các Điều khoản này được đăng để bạn biết bất kỳ thay đổi nào, vì chúng có liên quan đến bạn.

1. Tên người dùng và mật khẩu của bạn

Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu tên người dùng (username) và e-mail. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của bạn an toàn. Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho những cá nhân từ 13 tuổi trở lên (“Độ tuổi tối thiểu”). Bằng cách đăng ký với tư cách là Người dùng, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn không nhỏ hơn Độ tuổi tối thiểu.

Nếu bạn tạo tài khoản (account) trên nền tảng VNFIRST, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật tài khoản của mình và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động diễn ra dưới tên người dùng của bạn.

VNFIRST có quyền đòi lại bất kỳ tên người dùng nào không hoạt động trong một năm hoặc lâu hơn, vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều khoản này hoặc được tạo cho mục đích duy nhất là để bán lại cho người dùng đã xác minh có cùng tên đó.

2. Trách nhiệm của người dùng đã đăng ký

Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra thông qua tên người dùng của bạn và tất cả hoạt động của bạn trên mạng vnfirst.com. Bạn thừa nhận rằng bạn tự chịu trách nhiệm giữ thông tin tài khoản của mình (bao gồm thông tin xác thực truy cập) bí mật và bảo mật. Bạn không được bán, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, cấp phép hoặc chỉ định tài khoản, thông tin xác thực hoặc bất kỳ quyền tài khoản nào của bạn. VNFIRST nghiêm cấm việc tạo tài khoản thay mặt cho người hoặc tổ chức khác. Trừ khi bạn được ủy quyền, bạn không được tạo tài khoản VNFIRST thay mặt cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng thừa nhận rằng:

Hành vi bị nghiêm cấm

Ngoài việc không gửi nội dung không mong muốn, các hành vi sau đây bị cấm

Thực thi

Chúng tôi có nhiều cách để thực thi các quy tắc của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn ở

Chính sách bảo mật - riêng tư.

Chính sách bảo mật này được cung cấp cho bản phối lại theo luật tiểu bang California -USA.

1. Khái quát chung

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với VNFIRST. (“vnfirst”, “we” hoặc “chúng tôi”). Chính sách của chúng tôi là tôn trọng quyền riêng tư của người dùng về tất cả thông tin chúng tôi có thể thu thập trong khi điều hành Dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này áp dụng cho Dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này nêu ra thông tin nào chúng tôi thu thập về người dùng Dịch vụ và giải thích cách sử dụng và bảo vệ thông tin đó.

Mục tiêu bảo mật dữ liệu của VNFIRST là:

Vnfirst.com được mã hóa qua HTTPS và chúng tôi mã hóa và / hoặc băm tất cả thông tin nhạy cảm khi đang truyền đi hoặc khi được lưu trữ ở phần còn lại như mật khẩu, e-mail, tin nhắn riêng...

VNFIRST không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân trừ khi nó được yêu cầu cung cấp một số tính năng nhất định của Dịch vụ như đặt lại mật khẩu hoặc xác thực hai yếu tố.

VNFIRST sẽ không tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng của chúng tôi cho bất kỳ ai ngoại trừ việc tuân thủ luật hiện hành hoặc bảo vệ quyền của chúng tôi.

2. Ẩn danh

Là một nền tảng cho chính sách bảo mật của chúng tôi, người dùng VNFIRST có quyền, và được khuyến khích, để được ẩn danh. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể yêu cầu bạn gửi thông tin (bao gồm Thông tin cá nhân, được định nghĩa bên dưới) làm điều kiện sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện gửi. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp được sử dụng để tạo tài khoản người dùng và thông tin đăng nhập cho mục đích sử dụng các tính năng nhất định của Dịch vụ và / hoặc thực hiện các yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép chúng tôi sử dụng nó theo cách khác. Chúng tôi sẽ không thu thập Thông tin Cá nhân của bạn trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi. "Thông tin cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được phân loại là nhạy cảm vì nó có thể nhận dạng cá nhân như tên, dấu vân tay hoặc dữ liệu sinh trắc học khác, địa chỉ email, địa chỉ đường phố, số điện thoại hoặc số an sinh xã hội.

3. Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, VNFIRST cũng thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân chẳng hạn như loại trình duyệt, tham chiếu url, và ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của VNFIRST trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập sử dụng trang web của mình.

4. Cookies

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cũng cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay trở lại. VNFIRST yêu cầu cookie để xác định và xác thực phiên làm việc, đảm bảo an ninh và cải thiện trải nghiệm của người dùng cuối. Những khách tắt Cookies trên trình duyệt của mình sẽ tạo ra lỗi, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của trang web có thể không hoạt động bình thường nếu không có cookies.

5. Google quảng cáo

Một số quảng cáo có thể được Google phục vụ. Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép nó phân phát quảng cáo cho Người dùng dựa trên lượt truy cập của họ vào Trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet. DART sử dụng "thông tin không thể nhận dạng cá nhân" và KHÔNG theo dõi thông tin cá nhân về bạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại, số an sinh xã hội, số tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập chính sách bảo mật mạng lưới nội dung và quảng cáo của Google tại https://policies.google.com/technologies/ads

6. Google phân tích

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng Cookies để giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Trang web. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối sử dụng Cookies bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không thể sử dụng đầy đủ chức năng của Trang web này. Khi sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn theo cách của Google và cho các mục đích phù hợp khác.

7. Thay đổi chính sách

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, VNFIRST có thể thay đổi Chính sách bảo mật của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của VNFIRST.